Elektroinštalacije

DOBRAJC

dobrajc logo vrtei 250

Elektroinštalacije
DOBRAJC

  1. Namestitev električnih napeljav v novih ali obstoječih zgradbah.
  2. Namestitev in vzdrževanje elektro omaric in stikal.
  3. Montaža svetil in drugih električnih naprav.
  4. Vgradnja različnih vrst varovalk in stikal.
  5. Popravila in zamenjava obstoječih električnih instalacij.
  6. Namestitev različnih vrst senzorjev in krmilnikov.
  7. Svetovanje o električni varnosti in učinkoviti rabi električne energije.
  8. Izvajanje različnih vrst elektro storitev, kot so npr. elektro meritve in certificiranje elektro inštalacij.
Elektroinštalacije